Жас ғалымдар кеңесі

Алматы университетінің Жас ғалымдар кеңесі  осы Университетте жумыс істейді және алқалық-кеңес орган болып табылады. ЖҒК жас ғалымдар мен мамандардың мүдделерін корғайтын саясатты  қалыптастыратын және еткізетін Университетінің факультеттері, институтының өкілетті өкілдерінің жастар жиналысы болып табылады.

WordPress Lessons