Жағдайлық орталық

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 20 наурыздағы 2020 жылы № 16-4 / 473 бұйрығына сәйкес Алматы университетінде ҚОТ жүзеге асыру үшін жағдайлық орталық құрылды. 

  АЛМАТЫ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ СИТУАЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ  

WordPress Lessons