AlmatyUniversity миссиясы және болжамы

Миссиясы: түлектердің білімдік және кәсіби даярлығының жоғары сапасын қамтамасыз ететін, білім, ғылым және өндірістің тығыз интеграциясына бағытталған көп бейінді типтегі университет.

Көп бейінді университет ретінде білімдік, зияткерлік және инновациялық кеңістіктің құрылуын, әлемдік тенденцияларға және қағидаларға сәйкес үздіксіз білім беру сапасын қамтамасыз етуді және университеттің студенттері мен оқытушыларының академиялық тұтастығына қамтамасыз етуді қарастырады.

Болжамы: Қазақстанның дамуы мен гүлденуі үшін қажетті үздіксіз білім берудің енгізілетін үлгісі негізінде зияткерлі дамыған мамандардың даярлығын қамтамасыз ету.

WordPress Lessons