Сауалнама

Талапкер сауалнамасы

Сауалнама нәтижелері


«Университеттің ӘБП қанағаттанушылығы»  сауалнамасы 

Сауалнама нәтижелері


«ЖОО-на ПОҚ-ның көзқарасы» сауалнамасы

Сауалнама нәтижелері


«Оқытушы білім алушы көзқарасымен» сауалнамасы 

Сауалнама нәтижелері


«АУ студенттерінің білім алуға қанағаттанушылығы»  сауалнамасы 

Сауалнама нәтижелері


«ББ студенттердің қанағаттанушылыгы» сауалнамасы 

Сауалнама нәтижелері

 


«АУ студенттерінің проктиканы үйымдастыру қанағаттанушылығы»  сауалнамасы 

Сауалнама нәтижелері


«Түлектерді даярлау сапасымен жұмыс берушілердің қанағаттануы» сауалнамасы

Сауалнама нәтижелері


«Кітапхана оқырмандардың көзімен» сауалнамасы
WordPress Lessons