6B01301

Шифр

6B01301Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістері

Профильные предметы : Биология + География
Языки обучения : қазақ, орыс
Формы обучения : Күндізгі, Сырттай, қашықтықтан оқыту пайдалану
Область образования : 6В01 Педагогикалық ғылымдар
Ступени образования : Бакалавриат
More Detail

Search For Courses

WordPress Lessons